O SPOLKU

Hornobojanovičtí zahrádkáři a vinaři jsou pokračovatelé starobylé vinařské tradice v obci. K obnově organizovaných vinařů došlo po druhé světové válce, když v únoru 1947 byla uspořádána Vinařskou besídkou výstava a ochutnávka vín.

Český zahrádkářský svaz v Horních Bojanovicích působí od roku 1961. Členové jsou zaměřeni hlavně na vinohradnictví a vinařství.

Důležitou formou jejich práce je pořádání výstav vín. Ty byly nejprve pořádány nepravidelně, pouze v rocích kvalitní úrody hroznů. Od roku 1994 jsou pořádány každoročně. Je to vyvrcholení činnosti drobných pěstitelů révy vinné. Výstava vín není prestižní záležitostí, informuje veřejnost o činnosti a odborném růstu vinařů. Jako výchovně vzdělávací akce je oblíbena u vinařů a milovníků vína z obce i okolí. Současně se takto získávají zájemci z mladé generace o pěstování révy vinné a výrobu místních kvalitních vín. Výstava vín je pořádána každoročně kolem poloviny března. Má úroveň odbornou i společenskou. V pěkném prostředí kulturního domu přispívá odpoledne k pohodě při ochutnávce cimbálová muzika, večer hudba k tanci.

SLOŽENÍ ČZS HORNÍ BOJANOVICE

Výbor:
Předseda:           Jaroslav Štoll
Tajemník:            Josef Žák
Pokladník:           Hana Šalášková
Hospodář:           Ladislav Kachyňa
Člen:                   Pavel Machač
Člen:                   Václav Kuba

Revizní komise:
Předseda:           Michal Lízal
Člen:                   Jindřich Krejčiřík
Člen:                   Miroslav Prokeš

Členové:
Marek Glozar, Jaroslav Huk, Josef Kadlec, Alena Kachyňová, Zdeněk Prokeš, Stanislav Relich, Ing. Antonín Šlancar, Miroslav Šubík, Karel Zlatuška

Do spolku je možné se kdykoliv přihlásit. Rádi příjmeme nové členy a to zvlášť, pokud mají blízko k vínu nejen jako konzumenti.